SSH Kullanımı – Linux Sunucuya Bağlanma

SSH Kullanımı – Linux Sunucuya Bağlanma

Linux Sunuculara uzaktan erişim Windows Sunuculardaki gibi Uzak Masaüstü bağlantısı ile gerçekleştirilememektedir. Farklı olarak MS-DOS Komut istemine benzeyen bir yapıda bağlantı kurulur ve işlem yapılır. Bu Bağlantı SSH bağlantısı olarak adlandırılır.

 

Putty ProgramıSSH Bağlantı Programı

SSH Bağlantısı kurmak için Putty v0.62 Konfigürasyon programını kullanacağız. Ben size aşağıda 3 adet ssh programı linki vereceğim. Siz istediğiniz programı indirip kullanabilirsiniz. Hepsinin mantığı aynıdır.

SSH Programı indir

 

 

putty sshSSH Bağlantı Programı Putty Kullanımı

Kurulumsuz olarak çalışan Putty.exe Açıldığında yandaki ekran karşımıza gelecektir.

  1. Host Name (or IP Adress) Yazan bölüme ip adresini yazıyoruz.
  2. Sunucumuzda özellikle port verilmemişse 22 bırakıyoruz aksinde port numarasınıda yandaki kutucuğa giriyoruz.
  3. Open tıklayrak siyah ekranımızın gelmesini sağlıyoruz. Uyarı mesajı gelirse Evet Seçiyoruz.
  4. root as:  kullanıcı adını yazıyoruz. kullaniciadi @ ip adresimiz password: burayada şifremizi yazarak Enter basıyoruz. Access Denied Mesajı almadıysanız bilgileriniz doğru ve giriş yapmış bulunmaktasınız.
  5. Ardından istediğimiz komutu girerek Server üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. örneğin: passwd admin  Yazdığınızda123456 girerek server kullanıcı adını admin varsayıyorum şifreyi 123456 yapabiliyoruz.

 

* Yeşil Bölgeler IP adresi ve Kullanı adı olduğu için karalanmıştır. Sizin siyah ekranınızda hiçbir yazı gelmiyorsa bağlantı kurulamamıştır veya program engelleniyordur. Yönetici olarak tekrar çalıştırabilir veya birkaçkez yeniden başlatabilirsiniz.

SSH Bağlantı Programı

SSH Komutları

 ls Dizinde bulunan her şeyi listeler.
 ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
gunzip Uzantısı .gz olan dosyaları açar.
cp Dosyayı kopyalar.
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
rm Dosya silmenizi sağlar. ör: rm log.txt
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar. ör: cd klasor
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.
pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
lynx Belirtilen siteyi görüntüler.
df Harddisk istatistiklerini gösterir.
quota Disk kullanımınızı gösterir.
uname İşletim sisteminin durumunu gösterir.
whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.
who Sunucuya bağlı olanları gösterir.
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
BitchX IRC programını çalıştırır.
mail Postalarınızı kontrol eder.
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.
man Komut hakkında yardım görüntüler
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar. Kullanımı: passwd kullaniciadi
vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)

ip addr Linux makinenin ip adresini öğrenme komutu

 

Linux Makinede SSH ile Hesap açmak

* ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2
reboot Linux Sunucuya restart atmak için kullanılır.
service mysql restart mysql restart atar
service httpd restart apache ye rest atar
 service httpd stop Sitelere ulaşımı kapatır
apf -d ipadresi verilen ipe ban atar
service apf restart apf ye restart atar
netstat -n sunucuya baglanan ipleri gösterir
netstat -a sunucuya bağlanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gerçek çıkış ipi görünür)
pico ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
top Sistem cpu kullanımını gösterir.
uptime Uptime Durumu

 

Linux Sunucuda İp Banlama

* ip banlama
iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP
* ip ban kaldırma
iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

Servera dosya çekme

wget indirilecek-dosya-adresi

 

Zip açma

unzip dosya.zip

tar.gz açma

tar -zxvf dosya.tar.gz

gzip açma

gunzip dosya.tar.gz

Dosya sıkıştırmak

tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştırılacak-dosya

Sql Yükleme

mysql -u dbkullanıcıadi -p dbadi < yedek.sql

Linux Sunucuyu Yedekleme (home dizinine sunucudaki tüm siteleri yedekler WinSCP programı ile bağlanarak yedeğinizi indirebilirsiniz.)

cd /home
for i in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $i;done

About the Author

Leave a Reply